Tag Archives: negara

I’thâ’u Ad-Dawlah (Subsidi Negara)

uang subsidi negara

I’thâ’u adalah mashdar dari a’thâ–yu’thî–i’thâ’[an] yang artinya memberi sehingga i’thâ’ artinya pemberian. Dengan demikian i’thâ’u ad-dawlah artinya adalah pemberian negara. Dalam hal ini sesuatu yang diberikan adalah harta dari Kas Negara (Baitul Mal). Pihak yang diberi harta itu adalah rakyat. Pemberian itu dilakukan agar rakyat yang diberi harta itu bisa …

Read More »

Ad Dawlah

ad dawlah

Kata dawlah berasal dari kata dâla–yadûlu–dawlah.   Di dalam Qâmûs al-Muhîth, ad-dûlah adalah pergiliran zaman dan harta, sedangkan ad-dawlah dalam hal peperangan; Atau keduanya adalah sama. Menurut al-Fara’ seperti dikutip oleh al-Azhari dalam Tahdzîb al-Lughah, ad-dawlah digunakan untuk dua pasukan: yang satu menang, lalu yang menang itu dikalahkan. ad-dûlah dalam hal …

Read More »

“Hubbul Wathon Minal Iman” HADITS PALSU

Hubbul Wathon Minal Iman HADITS PALSU

Ungkapan “hubbul wathon minal iman” memang sering dianggap hadits Nabi SAW oleh para tokoh [nasionalis], mubaligh, dan juga dai yang kurang mendalami hadits dan ilmu hadits. Tujuannya adalah untuk menancapkan paham nasionalisme dan patriotisme dengan dalil-dalil agama agar lebih mantap diyakini umat Islam. Namun sayang, sebenarnya ungkapan “hubbul wathon minal …

Read More »

Negara Sipil, Bagaimana Menurut Islam?

Negara Sipil

Soal: Saat Timur Tengah tengah dilanda gelombang revolusi rakyat, yang dikenal dengan Arab Spring (Musim Semi Arab), dengan tuntutan penggulingan rezim diktator yang bertangan besi (militeristik), tiba-tiba muncul slogan negara sipil (civil state atau dawlah madaniyyah). Bagaimana fakta negara sipil ini, serta status hukumnya dalam pandangan Islam? Jawab: Pertama: Harus …

Read More »

Piagam Madinah Konstitusi Negara atau Bukan?

Piagam Madinah

Soal: Banyak pihak mempertanyakan kedudukan Piagam Madinah, apakah merupakan konstitusi negara atau bukan? Jika merupakan konstitusi, mampukah piagam tersebut menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh rakyat yang hidup di bawah Negara Islam pertama tersebut? Jawab: Dalam Al-Watsâ’iq as-Siyâsiyyah li al-’Ahdi an-Nabawi wa al-Khilâfah ar-Rasyîdah (Dokumen Politik era Nabi dan Khilafah …

Read More »

Thâifah Zhâhirah

thâifah zhâhirah

Istilah thâifah zhâhirah dibentuk dari kata thâifah dan zhâhirah. Kata zhâhirah menjadi sifat dari thâifah. Terkait dengan kata thâifah, al-Jauhari di dalam Ash-Shihâh fî al-Lughah dan Zainuddin ar-Razi di dalam Mukhtâr ash-Shihâh menyatakan: ath-thâifah min asy-syay’: al-qith’ah minhu (thâifah dari sesuatu adalah potongan dari sesuatu itu). Menurut Dr. Sa’di Abu …

Read More »