Syeikh Atha Abu Ar-Rasythah

Majelis Pendirian PT

majelis perseroan terbatas pt

Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Saya berharap Anda berada dalam kesehatan dan kebugaran dari Allah SWT. Saya punya pertanyaan berkenaan PT. Pertanyaannya: kenapa majelis pendirian PT tidak dinilai sebagai ijab dan qabul? [Hamzeh Shihadeh] Jawab: Wa’alikumussalam wa rahmatullah wa barakatuhu. PT adalah syirkah harta, yakni mencerminkan harta orang-orang …

Read More »

Maa Laa Yudraku Kulluhu Laa Yutraku Maa Tayasara Minhu (Apa yang Tidak Dapat Diraih Semuanya, Tidak Ditinggalkan Apa yang Mudah Darinya)

maa laa yudraku kulluhu laa yutraku maa tayasara minhu (apa yang tidak dapat diraih semuanya

Soal: Amiruna yang dimuliakan, assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Semoga Allah menjaga dan memelihara Anda serta membukakan kebaikan melalui kedua tangan Anda. Sejauh mana keshahihan kaedah syar’iyah ini, dan apakah boleh beristidlal dengannya atas at-tadarruj (bertahap) dalam menerapkan hukum syariah? Kaedah “mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku mâ tayasara minhu -apa yang …

Read More »

Dalil Kulliy, Dalil Juz’iy dan al-Malakah dalam Ijtihad

seputar dalil dalam ijtihad

Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Saya memohon kepada Allah yang Mahatinggi lagu Mahakuasa agar pesan saya ini sampai kepada Anda dan Anda dalam keadaan aman dan sehat, dilimpahi keridhaan dari Allah dan diberikan taufik dan petunjuk dalam ucapan dan perbuatan. Selama kajian saya pada buku asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah juz I, saya …

Read More »

Apakah al-Quran itu Makhluk atau Bukan Makhluk?

apakah quran adalah makhluk

Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Saya ingin bertanya, apakah al-Quran itu termasuk makhluk Allah, dan kenapa? Sebab imam Abu Hanifah mengatakan: “segala sesuatu adalah makhluk kecuali al-Quran, sebab al-Quran itu adalah firman Allah (kalâmullâh). Sekarang, apakah Anda dapat menjelaskan hal itu? Wassalam. [Inayat Ur Rahman Noori] Jawab: Wa’alaikumussalam …

Read More »

Masalah Qira’ah Mutawatirah untuk al-Qur’an al-Karim

qiraah mutawatirah al quran

Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu amiruna al-jalil. Saya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar Anda selalu dalam kesehatan dan kebugaran dan saya memohon kepada Allah SWT agar menolong dan meneguhkan Anda. Saya ingin mengajukan satu topik, saya memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada saya tentangnya, dan …

Read More »

Pemberian Hadiah Sejumlah Tertentu kepada Pembeli Saat Dia Membeli

pemberian hadiah undian

Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Semoga Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangan Anda syaikhuna al-jalil Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah. Dan kami memohon kepada Allah ‘azza wa jalla agar memudahkan untuk Anda ahlu quwwah wa mana’ah yang bertakwa lagi bersih. Pertanyaan syaikh-ku yang dimuliakan: Sebagian pemilik toko melakukan …

Read More »

Puasa Ramadhan Tidak Boleh Dimasukkan ke dalam Kafarah Pembunuhan Karena Tersalah

kafarah pembunuhan di bulan ramadhan

Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Semoga Allah menolong Anda atas apa yang Anda jalani. Pertanyaan: apakah dalam kafarah boleh dihimpun berpuasa dua bulan berturut-turut dalam kafarah pembunuhan karena tersalah (al-qatlu al-khatha`) antara bulan Sya’ban dan Ramadhan? Perlu diketahui bahwa kafarah berpuasa adalah wajib dalam keadaan tidak dapat membebaskan …

Read More »

Bagian dari Ushul Fikih: Apa yang Didiamkan (al-Maskut ‘anhu)

mempelajari ushul fikih

Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Semoga Allah menjaga Anda syaikhuna dan menolong Anda untuk mengemban amanah dan mendukung Anda dengan pertolongan-Nya dalam waktu dekat dengan izin-Nya SWT. Di awal saya mohon maaf atas banyaknya pertanyaan saya kepada Anda. Tetapi. Kami belajar di dalam Hizb untuk menggali dan mencari …

Read More »

Tabanni dan Qiyas di dalam Ushul Fikih

pertanyaan tentang ushul fikih

Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Semoga Allah menjaga Anda syaikhuna dan menolong Anda dalam mengemban amanah dan menguatkan Anda dengan pertolongan-Nya dalam waktu dekat dengan izin-Nya SWT. Perkenankan saya syaikhuna dengan pertanyaan ini, semoga Allah menjaga Anda dan menambah Anda kekuatan dalam ilmu dan kesehatan. Pertanyaan tentang ushul …

Read More »

Islam dan Agama Para Nabi

agama islam adalah agama para nabi?

Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Syaikh kami yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya kepada Anda. Di buku an-Nizhâm al-Islâm tertulis bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesama manusia. Yang saya tanyakan: apakah Islam hanya diturunkan …

Read More »