Syeikh Atha Abu Ar-Rasythah

Apakah Usaha Manusia Bisa Menambah Rezeki?

konsep usaha dan rezeki dalam islam

Soal: Apakah usaha menambah jumlah rezeki yang telah Allah tetapkan? Apakah seseorang duduk-duduk di rumahnya, rezekinya sama dengan seandainya dia bekerja? Apakah mengumumkan (mengiklankan) dan mempromosikan pekerjaan akan menambah jumlah rezeki yang telah Allah tuliskan? Jawab: Tampaknya ada suatu kerancuan dalam topik rezeki dan usaha ini. Di atas semuanya itu, …

Read More »

Menyewakan Perhiasan Emas

menyewakan emas perhiasan

Soal: Assalamu ’alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Semoga Allah memberi Anda balasan yang lebih baik dan memberikan kemenangan kepada Anda. Jika Anda berkenan saya ingin menanyakan satu pertanyaan: apa hukum menyewakan emas yang mana ada orang yang menyewakan emas untuk satu hari atau lebih dan kebiasaan ini telah biasa terjadi di …

Read More »

Penjualan Barang Oleh Penjual Sebelum Dia Miliki Adalah Haram

haram jual beli barang yang belum dimiliki

Soal Walid Elmi: Syaikhuna, apakah penjualan bank apa yang tidak dia miliki adalah diharamkan bagi bank atau terhadap pembeli? Soal Wafaa Muhtasib: Apakah seorang pedagang jika belum punya barang dan dia memesannya dari pedagang lain dan dia jual kepada penjual, apakah ini dinilai termasuk “bay’un mâ lâ yumlaku -penjualan apa yang …

Read More »

Kafarah Sumpah

sumpah kafarah

Soal: Assalamu’alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Syaikhuna yang dimuliakan, apakah kafarah sumpah kepada anak kecil yang masih menyusui yang tidak makan makanan dan hanya minum susu saja dihitung susu ibu atau susu formula? Jika telah ditunaikan kafarah itu dan tidak terlintas pada benak seseorang pertanyaan ini, apakah dia mengulangi dengan membayar …

Read More »

Perubahan I’rab, Tashrif dan Sanggahan Logis

i'rab tashrif dan sanggahan logis

Soal: Syaikhuna yang dimuliakan, semoga Allah menjaga Anda dan melangsungkan kemenangan melalui kedua tangan Anda. Assalamu’alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Saya punya pertanyaan di buku asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah juz iii topik “Ta’ârudh mâ yukhillu bi al-fahmi -Kontradiksi yang mengacaukan pemahaman-“: Ketika berbicara bahwa dalil sam’iyah tidak memberi faedah yakin kecuali setelah memenuhi sepuluh syarat … …

Read More »

Perang Terhadap Mereka Yang Tidak Mau Membayar Zakat – Harta yang Dikuasai Dengan Kekuatan Penguasa – Uang Fiat Money Ketika Berdiri Khilafah

engang bayar zakat diperangi

Soal: Bismillah ar-rahman ar-rahim. Assalamu’alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Saya memohon kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa agar menguatkan langkah Anda dan meneguhkan kekuasaan untuk Islam melalui kedua tangan Anda. Amma ba’du, saudaraku yang dimuliakan, saya ajukan beberapa pertanyaan dengan harapan kepada Allah agar menyinari langkah Anda. Pertanyaan pertama: …

Read More »

Cenderung Kepada Orang Zalim

zalim menentang Allah

Soal: Assalamu’alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Di awal saya ingin berterima kasih dan memuji Anda atas upaya Anda yang penuh berkah. Dan saya memohon kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa agar mendukung Anda dengan pertolongan-Nya dan menyiapkan untuk dakwah ini para penolong seperti Sa’ad bin Mu’adz, dan kami memohon …

Read More »

Perbuatan Baik Yang Dilakukan Seseorang Ketika Masih Kafir Apakah Dihitung Untuknya Jika Dia Masuk Islam?

kafir yang baru mualaf

Soal: Assalamu’alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Syaikhuna rahimahullah, saya punya pertanyaan: Kita tahu bahwa ketika seorang kafir masuk Islam maka semua dosa-dosanya dihapus, lalu bagaimana dengan kebaikan yang dia lakukan ketika masih kafir? Dengan penjelasan kisah Rasul saw., dari Hakim bin Hizam ia berkata: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ …

Read More »

Tepatnya Waktu Masuknya Shalat Fajar

waktu shalat fajar

Soal: Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan shalat Fajar yang dikenal penentuan waktunya di semua negara bersama dengan azan dan itu bersama gelapnya malam yakni sebelum sampainya fajar!! Pertanyaan saya, kapan shalat Fajar itu sah, bersama dengan azan atau bersama dengan sampainya fajar shadiq?! Dan apakah menahan diri dari makan dan …

Read More »

Dalalah yang Asli dan Dalalah yang Mengikuti

dalalah asli dan yang mengikuti

Soal: Dinyatakan di asy-Syakhshiyah juz I halaman 308 bahwa dalalah itu terbagi menjadi dalalah yang asli (dalâlah ashliyah) dan dalalah yang mengikuti (dalâlah tâbi’ah) … Tetapi dinyatakan di asy-Syakhshiyah juz III halaman 129 bahwa dalalah itu terbagi menjadi manthûq dan mafhûm, dan bahwa al-manthûq terdiri dari dua bagian yakni al-muthâbaqah dan at-tadhâmmun; dan bahwa al-mafhûm yakni dalâlah al-iltizâm adalah beberapa jenis dan di antara jenis ini …

Read More »