shalat di musim dingin

Ketentuan Menjamak Shalat di Musim Dingin

Soal:

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.

Syaikhuna al-habib, saya memohon perkenan Anda menjelaskan hukum-hukum menjamak shalat pada musim dingin, dan apa ketentuan untuk jamak tersebut? Dan apakah hawa dingin tanpa angin yang keras merupakan udzur yang memperbolehkan jamak? Dan apakah jika hujan berhenti sebelum istirahatnya rukhshah memperbolehkan jamak?

Berilah jawaban kepada kami secara rinci. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Anda.

– Yahya Walid Junainah –

Jawab:

Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuhu.

Sebagaimana Anda ketahui bahwa kami tidak mengadopsi dalam ibadah kecuali dalam perkara yang memiliki hubungan dengan kesatuan umat dan semacamnya. Semua itu menurut sebab-sebab syar’iy semisal Id dan zakat …Tetapi akan saya kutipkan untuk Anda hukum-hukum shalat yang berkaitan dengan pertanyan Anda, hal itu dari kitab Ahkâm ash-Shalâti yang telah dipublikasikan oleh Hizb dengan nama ‘Ali Raghib, dan itu bukan mutabannat tetapi apa yang ada di dalamnya memiliki dalil-dalil yang muktabar.

[Jamak di antara shalat …

1- Boleh menjamak antara Zhuhur dan ‘Ashr dan antara Maghrib dan Isya’ di perjalanan (safar) yang di dalamnya shalat boleh diqashar. Dan tidak boleh menjamak antara ‘Ashr dan Maghrib dan tidak pula antara Isya’ dan Shuhuh, dan tidak pula antara Shuhuh dan Zhuhur. Hal itu karena Ibnu Umar ra. meriwayatkan, ia berkata:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»

“Rasulullah saw jika bersiap berjalan (melakukan safar), beliau menjamak antara Maghrib dan Isya’”.

Dan Anas ra, meriwayatkan bahwa Nabi saw:

«كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ»

“Beliau menjamak antara Zhuhur dan ‘Ashr”.

Dan tidak diriwayatkan dari beliau bahwa beliau menjamak shalat pada selain kedua keadaan itu yaitu Zhuhur dengan ‘Ashr dan Maghrib dengan Isya’.  Ibadah adalah bersifat tawqifiyah, di dalamnya dibatasi pada apa yang dinyatakan oleh nas dan berhenti pada batasnya. Jadi tidak boleh menjamak pada selain shalat yang dinyatakan oleh nas, dan boleh menjamak antara keduanya yakni Zhuhur dan ‘Ashr dan Maghrib dan Isya’, baik jamak taqdim atau jamak ta`khir. Jadi boleh menjamak keduanya di waktu yang pertama dan boleh juga pada waktu yang kedua. Hanya saja, jika jatuh pada waktu pertama maka yang lebih afdhal adalah memajukan yang kedua ke waktu yang pertama. Dan jika sedang berjalan maka yang lebih afdhal adalah mengakhirkan yang pertama ke waktu yang kedua. Hal itu karena apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra:

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ؟ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي الْمَنْزِل قَدَّمَ الْعَصْرَ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الزَّوَال، وَإِذَا سَافَرَ قَبْل الزَّوَال أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ»

“Maukah aku beritahu kalian tentang shalat Rasulullah saw? Jika matahari telah tergelincir dan beliau di rumah maka beliau memajukan ‘Ashr ke waktu Zhuhur dan menjamak keduanya di waktu (setelah) tergelincir matahari. Dan jika beliau berjalan (safar) sebelum tergelincir matahari maka beliau mengakhirkan Zhuhur ke waktu ‘Ashr kemudian menjamak keduanya di waktu ‘Ashr”.

Dan harus berniat jamak ketika memulai shalat yang pertama dan mengikuti di antara keduanya dalam jamak taqdim. Dan jika dia menjamak dengan jamak taqdim dan dia telah sampai tempat mukimnya dan dia mukim sebelum berlalunya waktu shalat yang kedua, maka jika dia telah menyempurnakan kedua shalat itu, sah lah jamak tersebut, dan jika tidak maka yang sah hanya shalat yang telah dia sempurnakan saja.

2- Jamak dalam shalat itu ditetapkan dengan as-sunnah yang shahih. Dari Anas ra., ia berkata:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ»

“Rasulullah saw jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan Zhuhur ke waktu ‘Ashr, kemudian beliau turun dan menjamak keduanya. Dan jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat maka beliau shalat Zhuhur kemudian naik hewan tunggangan”.

Dan dari Anas dari Nabi saw:

«أَنَّهُ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ»

“Bahwa beliau jika menyegerakan perjalanan, beliau mengakhirkan Zhuhur ke awal waktu ‘Ashr dan menjamak keduanya, dan beliau mengakhirkan Maghrib sampai menjamak keduanya (Maghrib dan Isya’) ketika semburat ufuk merah telah hilang (yakni masuk waktu Isya’)”.

Dan dari Mu’adz ra. bahwa Rasulullah saw:

«كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ؛ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا»

“Rasulullah saw pada perang Tabuk, jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat maka beliau menjamak Zhuhur dan ‘Ashr. Dan jika beliau berangkat sebelum matahari tergelincir maka beliau mengakhirkan Zhuhur sampai masuk waktu ‘Ashr. Dan pada Maghrib semisal itu. Jika matahari telah tenggelam sebelum beliau berangkat maka beliau menjamak Maghrib dan Isya’. Dan jika beliau berangkat sebelum matahari tenggelam maka beliau mengakhirkan Maghrib sampai masuk waktu Isya’ kemudian menjamak keduanya”.

Semua hadis ini adalah shahih. Dan hadis-hadis ini menunjukkan dengan tidak ada keraguan atas bolehnya jamak antara Zhuhur dan ‘Ashr secara jamak taqdim dan ta’khir, dan antara Maghirb dan Isya’ secara taqdim dan ta’khir.

3- Hanya saja, jamak ini tidak boleh kecuali pada hari Arafah di Arafah, pada malam Muzdalifah di Muzdalifah, di perjalanan yang di dalamnya shalat boleh diqashar dan pada saat hujan. Adapun Arafah dan Muzdalifah maka hal itu karena Nabi saw menjamak di Arafah dan Muzdalifah. Adapun di perjalanan maka karena hadis-hadis yang menunjukkan terjadinya jamak pada selain hujan, tidak lain menunjukkan terjadinya jamak di perjalanan saja. Hal itu jelas dari lafal-lafal hadis yang beragam. Anda dapati hadis yang menyatakan:

«إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ»، «إِذَا ارْتَحَلَ»، «إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ»

“Jika beliau bersiap untuk berjalan (berangkat melakukan perjalanan)”; “jika beliau telah berangkat”; “jika beliau menyegerakan perjalanan”.

Dan hadis-hadis lainnya yang menunjukkan safar. Beberapa riwayat secara gamblang dalam perjalanan (safar). Di dalam hadis Ibnu Abbas:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ في السَّفَرِ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، ويَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءَ»

“Rasulullah saw menjamak dalam perjalanan antara shalat Zhuhur dan ‘Ashr jika beliau dalam perjalanan, dan menjamak antara Maghrib dan Isya’.

Dan dari Ibnu Abbas dari Nabi saw:

«كَانَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا»

“Jika matahari telah tergelincir di rumah beliau, maka beliau menjamak antara Zhuhur dan ‘Ashr sebelum menaiki kendaraan (sebelum berangkat). Dan jika matahari belum tergelincir di rumah beliau maka beliau berjalan sampai jika telah masuk waktu ‘Ashr beliau turun dan menjamak antara Zhuhur dan ‘Ashr. Dan jika waktu Maghrib telah tiba di rumah beliau, maka beliau menjamak antara Maghrib dan Isya’. Dan jika belum masuk waktu Maghrib di rumah beliau, maka beliau naik kendaraan sampai jika telah tiba waktu Isya’ maka beliau turun dan menjamak antara keduanya (Maghrib dan Isya’).

Semua ini telah mengaitkan jamak dengan batasan perjalanan (safar). Dan yang dimaksud di sini adalah perjalanan (safar) yang di dalamnya shalat boleh diqashar, sebab alif lâm dalam lafal assafar adalah li al-‘ahdi yakni perjalanan (safar) yang biasa yaitu safar syar’iy yang dinilai sebagai safar dalam mengqashar shalat.

4- Adapun jamak pada waktu hujan maka karena apa yang diriwayatkan bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman berkata:

«إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مَطِيرٌ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ». رواه الأثرم

“Sesungguhnya termasuk as-sunnah jika hari berhujan, beliau menjamak antara Maghrib dan Isya’ “ (HR al-Atsram).

Dan ucapannya “min as-sunnah -termasuk as-sunnah-“ mengarah kepada sunnah Rasulullah saw sehingga merupakan hadis. Hisyam bin ‘Urwah berkata: “aku melihat Aban bin Utsman menjamak antara dua shalat pada malam yang turun hujan antara Maghrib dan Isya’. Orang yang shalat bersamanya adalah Urwah bin az-Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan Abu Bakar bin Abdurrahman dan mereka tidak mengingkarinya dan tidak diketahui pada masa mereka orang yang menyalahinya sehingga merupakan ijmak” diriwayatkan oleh al-Atsram. Dan karena diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:

«أنَّ النبىَّ ﷺ جَمَع في المَدِينَةِ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ فِي المَطرَ»

“Nabi saw menjamak di Madinah antara Zhuhur dan ‘Ashr pada hujan”.

Dan karena apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى» رواه البخاري

“Nabi saw shalat di Madinah tujuh dan delapan rakaat, yakni Zhuhur, ‘Ashr, Maghrib, dan Isya’. Ayyub berkata: “mudah-mudahan itu pada malam berhujan”. Ibnu Abbas berkata: benar” (HR al-Bukhari).

Yakni Abu Ayyub as-Sukhtiyani berkata kepada Jabir bin Zaid dan dia adalah Abu asy-Sya’tsa`, “mudah-mudahan jamak ini adalah di malam berhujan”, maka Jabir berkata: “mudah-mudahan seperti yang kamu katakan”.  Kemungkinan hujan itu juga dikatakan oleh Malik setelah mengeluarkan hadis ini. Dalil-dalil ini semuanya menunjukkan pada keseluruhannya atas bolehnya menjamak pada hujan baik jamak taqdim dan jamak ta’khir. Dan yang dimaksudkan dengan pada hujan adalah yang disebut hujan, yaitu yang membasahi pakaian terlepas apakah di dalamnya ada kesulitan atau tidak, dikarenakan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi saw menjamak pada saat hujan padahal tidak ada jarak antara ruangan (kamar atau rumah) beliau dengan masjid. Dan terlepas dari jika itu di masjid atau di rumah, dan terlepas dari jika hujan itu turun pada saat takbiratul ihram shalat atau tidak turun. Sebab hadis tersebut tidak disertai dengan illat kesulitan (illatu al-masyaqqah) sehingga diambil secara tawqîfiy. Dan karena sedang ada di masjid atau tidak, hal itu tidak dinyatakan oleh nas sehingga tetap berlaku menurut kemutlakannya. Apalagi telah terbukti bahwa Rasul saw:

«كَانَ يَجْمَعُ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ إلَى الْمَسْجِدِ»

“Beliau menjamak di rumah isteri-isteri beliau yang berdampingan dengan masjid”.

Dan karena hadis mengatakan:

«يَوْمٌ مَطِيرٌ»، «فِي المَطرَ»

“Hari berhujan”; “pada saat waktu hujan”.

Dan kemungkinan yang dikatakan oleh Ayyub as-Sukhtiyani, dia mengatakan di situ:

«لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ»

“Malam berhujan”.

Dan yang dimaksudkan dari ini adalah waktu itu waktu hujan bukan sedang hujan ketika takbiratul ihram shalat. Dan karena sebab jamak dan itu merupakan udzur yang memperbolehkan menjamak shalat jika udzur itu ada maka boleh menjamak secara mutlak seperti safar, maka demikian juga hujan jika ada maka boleh menjamak shalat secara mutlak baik apakah di situ ada kesulitan (masyaqqah) atau tidak, dan baik apakah di masjid atau di tempat lainnya ….

5- Adapun selain Arafah, Muzdalifah, safar dan hujan maka tidak boleh menjamak shalat secara mutlak dan yang lain tidak diqiyaskan terhadapnya dengan alasan kesulitan (al-masyaqqah) karena tidak adanya ‘illat untuk jamak, dan karena kesulitan (al-masyaqqah) tidak dinyatakan sebagai ‘illat syar’iyah di dalam nas-nas. Dan qiyas tidak terjadi tanpa ‘illat. Terlebih lagi, ibadah tidak disertai ‘illat dan tidak diqiyaskan terhadapnya …], selesai kutipan dari kitab Ahkâm ash-Shalâti.

Saya berharap di dalam ini ada kecukupan, wallâh a’lam wa ahkam.

Dijawab Oleh : Syaikh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah

Sumber : HT Info

Check Also

haram jual beli barang yang belum dimiliki

Penjualan Barang Oleh Penjual Sebelum Dia Miliki Adalah Haram

Soal Walid Elmi: Syaikhuna, apakah penjualan bank apa yang tidak dia miliki adalah diharamkan bagi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.