Tag Archives: musuh

Al Asra’ (Tawanan Perang)

seputar hukum tawanan perang

Al-Asrâ dan al-usârâ adalah bentuk jamak dari al-asîr. Al-asîr secara bahasa diambil dari al-isâr yaitu al-qayyadu (ikatan atau belenggu) sebab mereka dibelenggu dengan ikatan (diikat). Akhirnya, setiap orang yang ditawan atau ditahan disebut asîr meski tidak diikat. Mujahid ketika menafsirkan QS al-Insan [76]: 8, ia berkata, “Asîran adalah al-masjûn (orang …

Read More »

Bolehkah Kita Menyerah Kepada Musuh?

menyerah kepada musuh

Soal: Jika negeri kaum Muslim diserang oleh musuh, sebagaimana yang dialami oleh Palestina, Irak dan Afganistan, apakah boleh kaum Muslim, baik secara pribadi atau kelompok, menyerah dan menyerahkan negerinya kepada musuh? Jawab: Hukum berjihad bagi kaum Muslim, jika negeri mereka diserang oleh musuh, seperti Palestina, Irak dan Afganistan adalah fardhu …

Read More »