Tag Archives: heroin

Semua yang Memabukkan Haram

semua yang memabukkan haram

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ “Semua yang memabukkan adalah haram” (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibn Majah, at-Tirmidzi dan Ahmad). Hadis ini dicantumkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali di dalam kitabnya, Jâmi’ al-‘Ulûm wa al-Hikam, hadis ke-46, melengkapi Arba’un an-Nawawiyah menjadi 50 hadis.  Hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari, Ibn Umar dan Aisyah. Redaksi …

Read More »