Tag Archives: tanah

Haram Menikmati Hasil dari Tanah yang Dikuasai Secara Ilegal

hukum seputar tanah

مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ Siapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka maka dia tidak berhak atas tanaman itu sedikitpun dan untuk dia biayanya (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). Imam at-Tirmidzi berkata tentang hadis ini: Aku bertanya kepada …

Read More »

Haram Menguasai Tanah Orang Lain

hukum tanah yang subur

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ Siapa saja yang berbuat zalim (dengan menguasai tanpa haq) sejengkal tanah, niscaya ia dibebani tujuh lapis bumi (HR al-Bukhari dan Muslim) Imam al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Salim dari bapaknya ra., bahwa Rasul saw. bersabda: مَنْ أَخَذَ مِنَ الأرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ …

Read More »

Muzâra’ah dan Mukhâbarah

Muzâra’ah secara bahasa merupakan bentuk mufâ’alah dari az-zar’u, mashdar dari zâra’a. Ibn Sayidih dan Ibn Manzhur menyatakan,1 zara’a al-habb yazra’uhu zar’an artinya badzarahu (menyemainya). Az-Zar’u lebih dominan digunakan untuk al-burr (gandum) dan asy-sya’îr (barley) dan bentuk jamaknya az-zurû’. Ibn Manzhur menambahkan, “Dikatakan az-zar’u adalah semua tanaman yang ditanam. Dikatakan juga, …

Read More »

Menghidupkan Tanah Mati

menghidupkan tanah mati

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud) Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini berturut-turut dari Muhammad bin Basyar, dari Abdul Wahab, dari Ayub, dari Hisyam bin Urwah, dari Wahab bin Kaysan, dan dari Jabir bin Abdillah, yang …

Read More »

Wakaf ; Definisi dan Penjelasannya

wakaf dan definisinya

Definisi Wakaf Al-waqf berasal dari waqafa–yaqifu–waqf[an]. bentuk jamaknya awqâf. Secara bahasa ia berati habbasa (menahan/menghalangi). Al-Quran menyatakan kata waqafa sebanyak empat kali (QS al-An’am [6]: 27 dan 30; Saba’ [34]: 31) ash-Shaffat [37]: 24). Semuanya dalam makna menahan atau menghalangi. Selanjutnya para ulama menggunakan kata al-waqf (wakaf) itu untuk menyebut …

Read More »